Pravidla soutěže

Soutěž končí 31.8.20008 ve 24:00. Odpovědi došlé po tomto termínu nebudou zařazení do slosování.

Každý soutěžící se může účastnit v daném soutěži pouze jednou. Snaha o vícenásobné účasti jednoho soutěžícího bude sankcionována vyloučením ze soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou ani je převádět na peněžní plnění.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, či soutěž prodloužit, zkrátit nebo úplně zrušit bez udání důvodů.

Každý z účastníků soutěže poskytuje vyplněním formuláře do soutěže organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor tyto osobní údaje v rozsahu jméno, e-mail a telefonní číslo zpracoval pouze pro vyhodnocení soutěže.

 

Zpět k soutěži.