World Wonder Builders

World Wonder Builders

World Wonder Builders je nový projekt, takže je teprve ve vývoji...

Co tato podpůrná stránka nabízí? (resp. bude nabízet)

    * Zakládání aliancí a unií
    * Přidělování práv členům aliancí a unií
    * Správa aliance/unie v duchu TruppenToolu
    * Pomoc při budování Divu světa
    * Organizace posílaní obilí a surovin pro Div
    * Organizace posílaní podpor pro Div
    * Organizace útoků na nepřátelské Divy
    * Detailní informace o vesnici s Divem
    * Posílání hromadných e-mailových zpráv všem členům
    * Organizace útoků a podpor v rámci aliance
    * Registr útoků
    * A další..

wwb.t-utils.net

World Wonder Builders


World Wonder Builders

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.